• دکتر صحت||||12||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی||||13||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت||||14||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور||||15||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور-علوی||||16||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور-علوی-اصفهانی||||17||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور-علوی-اصفهانی-منوچهری||||18||||گالری - بالا
 • همه اساتید||||19||||گالری - بالا

روابط عمومی موثر

عنوان کارگاه آموزشی :
روابط عمومی موثر

هدف از آموزش :
بی شک روابط عمومی به عنوان یکی از مهمترین شیوه های ارتباطی درون و برون سازمانی محسوب می گردد که در آن نوع ارتباط موثر، می تواند تاثیر بسیار زیادی بر مخاطب جهت دستیابی به اهداف ایجاد تصویر مثبت از سازمان بگذرد. در این سمینار تلاش خواهیم نمود تا فاکتورهای موثر تاثیرگذاری بر مخاطب را مورد ارزیابی قرار دهیم.


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • جامعه شناسی روابط عمومی- اصول و مبانی تخصصی تبلیغات- ساختار و کارکرد روابط عمومی و تبلیغات در سازمان ها- آسیب شناسی روابط عمومی و تبلیغات- تجزیه و تحلیل سیستمی ارتباطات در سازمان ها- ارتباطات و مدیریت اطلاعات در سازمان ها- مکانیزم های عمل محیط های اطلاعاتی- مدیریت نوین و گذار از سازمان های سنتی به سازمان های مدرن- ارتباطات درون سازمانی- گروه های مرجع، جریان اطلاعات و تکامل ارتباطات در سازمان- افکار عمومی و سنجش افکار در سازمان ها- افکار عمومی و اقناع و ترغیب- ارتباط با رسانه ها- ارتباطات مردمی- انتشار نشریات سازمانی و ارتباط با مطبوعات- مخاطب شناسی- ارتباطات شفاهی در روابط عمومی- ارتباطات تصویری در روابط عمومی

فن بیان و فنون حرفه ای تدریس

عنوان کارگاه آموزشی :
- فن بیان و فنون حرفه ای تدریس

هدف از آموزش :
آشناسازی علاقه مندان به تدریس، مدرسین و کارشناسان با آخرین روش های تدریس روز دنیا با هدف اثرگذاری بر مستمعین


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • مقدمه ای بر اهمیت تدریس- مقدمه ای بر تغییرات اساسی در روش های تدریس گذشته- ویژگی های شخصیتی مدرس موفق- تمهیدات پیش از تدریس- اطلاعات مورد نیاز مدرس پیش از تدریس- زمان تدریس- محل تدریس- معرفی نرم افزارهای رایج در تدریس- منابع اطلاعاتی- تجهیزات کمک آموزشی- تمهیدات حین تدریس- شروع قدرتمندانه تدریس- نحوه معرفی خود- نحوه معرفی مستمعین و بازی های مربوطه- اهمیت صدای مدرس- مدیریت مستمعین- ارائه مثال های کاربردی- اصول حرفه ای ارتباطات موثر حین تدریس- مفاهیم زبان بدن مدرس Body Language- استفاده از زبان بدن- روانشناسی مستمعین با استفاده از NLP- انواع بازی های حین تدریس- پرسش و پاسخ- نحوه برخورد با انواع تیپ های شخصیتی مستمعین - نحوه خاتمه تدریس- ارزشیابی- تمهیدات پس از تدریس- بررسی نمونه های تدریس داخلی و خارجی- پخش فیلم.

اصول کاربردی حرفه ای لپ تاپ

عنوان کارگاه آموزشی :
اصول کاربردی حرفه ای لپ تاپ

هدف از آموزش :
استفاده از ابزارها در عصر اطلاعات و ارتباطات می تواند افراد را در رسیدن به موفقیت های فردی و اجتماعی کمک شایانی بنماید. یکی از این تجهیزات کاربردی؛ لپ تاپ است که متاسفانه با توجه به سرعت روز افزون در تولید لپ تاپ های متنوع، فرهنگ استفاده بهینه یا اصلاح الگوی مصرف از این ابزار مهم هنوز جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده است و همگان فقط به عنوان یک کامپیوتر قابل حمل می نگرند. در این برنامه آموزشی تلاش می نماییم تا این مهم را به شیوه ای مدرن و امروزی به ایشان منتقل دهیم.


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • اطلاعات و ارتباطات ابزار هزاره سوم میلادی- الزامات اطلاعات و ارتباطات- اطلاعات و نقش آن در موفقیت های فردی و اجتماعی- ارتباطات و مفاهیم کاربردی آن در جامعه- مدیریت خود- لزوم تجهیز به ابزارهای امروزی- اصول کاربردی در استفاده از لپ تاپ- معرفی توانمندی های مرتبط با لپ تاپ- جایگاه لپ تاپ در جوامع مختلف- لپ تاپ ابزاری کاربردی در مدیریت زمان- مدیریت خود با لپ تاپ- معرفی انواع نرم افزارهای کاربردی- ناگفته های برنامه های کاربردی- معرفی انواع نرم افزارهای کاربردی مرتبط با تلفن همراه- امنیت در لپ تاپ- ارتباط با اینترنت- آینده لپ تاپ ها- بررسی نمونه های مختلف- کار عملی- پخش فیلم.

راهکارهای نوین و موثر تبلیغات در ایران

عنوان کارگاه آموزشی :
راهکارهای نوین و موثر تبلیغات در ایران

هدف از آموزش :
معرفی روش های نوین و موثر تبلیغات در ایران و بررسی علل تبلیغات ناموثر شرکت های داخلی از اهم اهداف این سمنیار می باشد.


شرکت کنندگان :
عمومیمحتوای دوره :
 • معرفی حدود و قلمرو جدید فعالیت های بازاریابی- معرفی روش های ایجاد انگیزه در خریداران- تبلیغات و ارتباطات- بودجه تبلیغاتی- برنامه ریزی تبلیغاتی- استراتژی های جذب و استراتژی های فشار- آژانس های تبلیغاتی- آثار تبلیغات بر جامعه و بنگاه اقتصادی- تشکیلات سازمانی واحد تبلیغات- شروع وظایف واحد تبلیغات- هدایای تبلیغاتی- چه نوع تبلیغی موجب فروش می شود؟ - روش های جلب مشتری- رسانه های تبلیغاتی و اثرات آن بر مخاطب- پست مستقیم و تلویزیون- مفهوم ارتباطات در تبلیغات- پاتولوژی تبلیغات- بررسی روش های نوین در تبلیغات- تصویرسازی- تکرار برندگان- توصیه هایی جهت بهبود فرآیند تبلیغات- بررسی روش های تبلیغاتی چند سازمان معتبر داخلی و خارجی در ایران- بررسی تیزرهای تبلیغاتی چند سازمان معتبر- پخش فیلم

موفقیت نامحدود با خودانگیزشی